home


home

Onze info-mail is nog steeds: drukkerij @ouwendijk.nl

Op vrijdag 1 april (geen grap) hebben wij voor de laatste keer de winkeldeur afgesloten - precies 48 jaar na de start van ons bedrijf. Aanvankelijk als kleinschalige Offsetdrukkerij, maar in de loop der jaren als Copy- en Printshop, met een zeer omvangrijk leveringspakket.
We zijn nu aan een nieuwe periode in ons leven begonnen...
Wij bedanken onze clientele voor het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren!
En geheel in onze stijl van zaken-doen zullen we u dan op deze webstek wat suggesties doen voor collega-bedrijven in de buurt, die het fijn vinden om u verder te 'bedienen'. Kijk daarvoor onder het kopje 'Activiteiten en mogelijkheden'.
-
Op deze website vindt u informatie over de firma Ouwendijk Kopie, Print & Bind -naast de molen- in VLAARDINGEN, zolang dat nog zinvol is (i.v.m. het beeindigen van ons bedrijf).
Maar ook een compact overzicht van een aantal van mijn (vrijwillige) 'neven-activiteiten', omdat die een nazoek-plek op het WereldWijde Web rechtvaardigen en op een andere manier niet of nauwelijks aan bod zouden komen (behalve sinds enige tijd op de website van het ServiceTeam Vlaardingen - als back-up echter toch niet hier verwijderd).
Ik hoop dat u er wat aan hebt (en wellicht plezier aan beleeft) - dat is in elk geval het doel geweest om hieraan op mijn site aandacht aan te besteden.
         Arie Ouwendijk


We zijn op 1 april 1968 gestart (vader -tot pensionering in 1985- en zoon) als Offsetdrukkerij, en bij de opkomst van het kopieren steeds verder in die richting meegegroeid.
Ons bedrijfje werd aan het begin van deze eeuw gescand en beoordeeld als CO2-(milieu-)-neutrale onderneming, en in 2011 werden wij verkozen tot 'Groene Leeuw van Vlaardingen': het meest milieu-bewuste mkb-bedrijf van Vlaardingen.

Aangezien ik eind 2013 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, en plotseling te maken kreeg met de ziekte van non-Hodgkin (lymfeklieren) -waarbij ik mij gelukkig prijs dat de (chemo-)behandeling ervan goed aanslaat en de bijwerkingen gelukkig lijken mee te vallen- ben ik wel zo langzamerhand mijn bedrijfje gaan afbouwen. De deur werd definitief gesloten op vrijdag 1 april 2016, begin van de middag, bij ons 48-jarig bestaan.
Ik ben thans het pand aan het leegmaken, omdat ik dat per 1 juni overdraag aan een nieuwe eigenaar (die er hopelijk net zo veel van zal genieten als wij gedaan hebben!). Wellicht kan ik iemand nog gelukkig maken met wat 'winkeldochters': stuur me daartoe geheel vrijblijvend een e-mailtje zodat ik bij gelegenheid wat van mij kan laten horen.
Onze copy- en print-activiteiten zullen niet worden voortgezet, waardoor Vlaardingen na 48 jaar z'n eerste en echte copyshop verliest.... Ik heb wel in contact met enkele plaatsvervangers en zal die vanaf mijn sluitingsdatum op deze website (en ook enige tijd in m'n etalage) kenbaar maken. Ook na 1 april blijft de service dus zoals vanouds - zoals u zo lange tijd van mij gewend geweest bent!

Start van deze site 14 sept. 2003, en daarna regelmatig aangepast - ook in 2016.