home


Omroep Vlaardingen (een stukje geschiedenis)

De lokale Omroep Vlaardingen (OV') ging op 30 april 1985 (Koninginnedag) van start, vanuit het Weeshuis. Statutair is zij verplicht een bestuur te vormen, bestaande uit een afspiegeling van de Vlaardingse samenleving. Vanuit de ondernemers/winkeliers (OVO) nam de eerste periode voorzitter Harry Dijkman zitting in het algemeen bestuur. Enkele jaren later nam Arie Ouwendijk (secretaris OVO) die taak over. Ik ben er anno 2016 nog steeds bij betrokken, als lid van het bestuur (2014/2015: penningmeester) en als secretaris van het ProgrammaBeleid Bepalend Orgaan.
Bij de gebiedswijziging (met Maassluis) en de naamswijziging tot 'Waterweg-FM' droeg hij die taak over aan een derde bestuurslid, maar kwam door een vacature in 1997 terug in het OV'-stichtingsbestuur, waar het voortbestaan van de omroep in een kritieke fase zat, omdat de gemeente Maassluis consequent weigerde om de omroep te gaan subsidi?ren. Medio 1998 werd in het Stichtingsbestuur besloten om in het najaar 'de stekker eruit' te halen. Tegen de besluiten in legde Arie contacten met Amateur Omroep Wetering (AOW), ??n van de belanghebbenden (als zgn. 'paraplu-gebruiker') om OV' niet op te heffen. Na garantstellingen van AOW en Maranatha-radio (een andere paraplu-gebruiker) en het formeren door AOW van een nieuw Stichtingsbestuur (waarin Arie tijdelijk het secretariaat op zich nam en drie (van de ca. vijftien) oud-OV'-bestuursleden gedurende een overgangsfase bereid waren tijdelijk een bestuursfunctie te aanvaarden).
Rond de kerst gingen de uitzendingen weer van start, en in het volgende jaar werd de naam (terug) gewijzigd in Omroep Vlaardingen.
Tegen de zomer van 1999 zond Arie (op verzoek van de programma-raad) een aantal voorstellen voor het opzetten van een cultuur-historisch programma "Oud-Vlaardingen' rond aan een aantal op dat gebied actieve Vlaardingers. Max Thurmer - ook actief in het ServiceTeam Vlaardingen - wilde de presentatie voor zijn rekening nemen - Arie ging de redactie verzorgen van het programma, dat op 7 september 1999 van start ging. In 2005 kwam Cora Laan de presentatie-ploeg van het programma versterken. Bart Zandstra is inmiddels al vele jaren de vaste technicus van het programma.
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) wordt door het Commissariaat voor de Media verplicht gesteld en door het Gemeentebestuur van Vlaardingen benoemd om namens de Vlaardingse samenleving zorg te dragen voor een evenwichtig omroep-programma. Daarin hebben (net als bij de start in 1985) vertegenwoordigers zitting uit de verschillende doelgroepen uit de Vlaardingse bevolking.


Reconstructie van de Omroep-geschiedenis   Wie m??r weet en kwijt wil....