home


Ken-uw-Stad-cyclus

De Ken uw Stad cyclus bestaat uit een deel I (najaar) en deel II (voorjaar), en telt resp. 14 en plm. 18 maandagen (er is een middag- en avondgroep, elk van plm. 25 deelnemers).
In 2008 gaat de 18e jaargang van start van zowel cyclus I als II. Ooit was er een deel III, maar in verband met de practische uitvoerbaarheid zijn toen de beste onderwerpen daaruit overgebracht naar de series I en II.
Deelname aan ??n van de series kost tussen de 60,- en 75 euro, inclusief alle toegangsgelden en een syllabus van elke bijeenkomst, te bewaren in een bewaarband. Bij de tweede cyclus krijgt men een kleine korting, en ook voor echtparen zijn aangepaste tarieven.
Opgave (resp. aanvraag van informatie) kan het hele jaar door bij de organisator, Arie Ouwendijk, overdag bereikbaar (ma/vr 10 - 17.30) op het adres Kortedijk 16-a (naast de molen), of telefonisch op 010 - 435 3322 (avond 434 2474 of b.g.g. 06 55 532 655.
Vanuit het ServiceTeam worden de bijeenkomsten begeleid door Leny Dorsman, Catrien Henderson en Tineke van der hoek (middag-cyclus) en door Max Thurmer en Ernst Lohmann (avond-cyclus).
De serie begint altijd op de 2e maandag van januari (cyclus II), en op de tweede maandag van september (cyclus I). Het is niet nodig om met cyclus I te beginnen: elke serie bestaat uit een aantal zelfstandige en losstaande onderwerpen, al zijn in serie I wat meer historische zaken terug te vinden, alsmede alle Vlaardingse musea.
Tijdens de bijeenkomsten komt u elke week op een andere plaats, waar de eigenaar, directeur, voorzitter, conservator etc. u uit de eerste hand informeert over het onderwerp van die middag/avond. We laten u dus 'alle hoeken van de stad zien', met tijdens de voorjaars-serie ook nog enkele buiten-excursies, b.v. met de boswachter naar de Broekpolder, bezoek aan de Eendenkooi en een Vlietentocht met Natuurmonumenten naar de Vlietlanden (een uniek natuurgebied dat alleen (bij voorkeur met laarzen aan) onder haar leiding betreden mag worden!).
Voor de overige onderwerpen tijdens de cycli, welke ook wel 'chique' de cursus "Vlaardingen-logie" genoemd wordt, verwijzen we naar de betreffende pagina's.
Bovendien is er een mogelijkheid om na aan beide series (I en II) deelgenomen te hebben, u aan te sluiten bij het ServiceTeam VVV Vlaardingen, zodat ook nog iets met de opgedane kennis kan worden gedaan danwel deze kan worden uitgediept.

(deze pagina betreft 'historie' en gold tot/met 2014 - moet nu echter nog herzien worden)Onderwerpen Ken-uw-Stad cyclus I   ... van vroeger tot heden
Onderwerpen Ken-uw-Stad cyclus II   ... kijk eens (beter) om u heen ...