home


Open Monumentendag

Elk jaar op de tweede zaterdag in september wordt (landelijk, maar ook in Vlaardingen) de Open Monumentendag ('OMD') georganiseerd.
Daartoe komt meestal aan het eind van het jaar de plaatselijke werkgroep bijeen, terwijl ook de mensen 'met aanknopingspunten' naar het nieuwe thema voor het komende jaar worden uitgenodigd.

In 2003 was het thema Boerenbouw - voor 2004 is het (landelijk) Verdedigingswerken (waarbij we in Vlaardingen - hoewel ze niet voor het 'opscheppen' liggen - op proberen aan te sluiten -en in 2005 staan de Kerken (en misschien ook het 'kerkenpad' tussen/langs de boerderijen in de Zuidbuurt) in de picture.

In het thema 'Verdediging' is Vlaardingen niet echt 'sterk' (zoals overigens meer Zuid-Hollandse steden). Daarom is vanuit het Erfgoedhuis een uitbreiding aan het thema gegeven door ook de 'gemeente-wapens' in de activiteiten te betrekken.
Doordat er in Vlaardingen (als genoemd) weinig in het landschap is waar te nemen, beperken we ons dit jaar tot een expositie van het Stadsarchief en het Vlaardings Museum in het Visserijmuseum, en zal het Streekmuseum van Jan Anderson in een thema-expositie de volkskundige- en folklore-kant van het thema belichten. Ook is er een route in de maak in het kader van de genoemde Stadswapens, en komen er een aantal artikelen in het TijdSchrift van de Historische Vereniging Vlaardingen (uitg. begin september).


Thema's en hoogtepunten voorgaande OMD's
Vlaardingse Werkgroep Open Monumentendag