home


Zo is 't gekomen....

Arie werd eind jaren '80 bestuurslid (2e secr.) van de Stichting VVV Vlaardingen (afgevaardigde van het OVO-bestuur), en van het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen (portefeuille ledenactiviteiten - zat al sedert plm. 1985 in de 'Lezingen-commissie').

In 1990, bij de 200ste verjaardag van zijn 'buurman' -de molen Aeolus-, organiseerde hij de eerste Open Monumentendag in Vlaardingen (is daarvan nog steeds 'particulier' co?rdinator) en riep voor hulp bij het 'bemensen' van de verschillende activiteiten in 1991 de hulp in van de deelnemers van de eerste Ken-uw-Stad-cursus, welke toen -voor de eerste keer- door het VVV-bestuur was georganiseerd. Bij de evaluatie van die Monumentendag (nog altijd bekend van de eerste 'trouwerij' na 50 jaar in het Ambachtse Raadhuis) richtte hij met de aanwezigen het ServiceTeam VVV Vlaardingen op, waarin hij nog steeds co?rdinator is.

Enkele tijd later kreeg hij de bestuurlijke hulp van enkele leden van dat Team, waarvan Max Thurmer de voorzittershamer ter hand nam, en Ernst Lohmann de inroostering van de vaste stadswandelingen in het centrum en in Ambacht onder zijn hoede nam. Ook werd er per museum een contactpersoon benoemd, die de zorg had voor de bemensing met onze vrijwilligers in de musea (Streekmuseum Jan Anderson, Archeologisch Museum Hoogstad (helaas in de zomer van 2002 gesloten) en het Visserijmuseum -tegenwoordig het 'Vlaardings Museum'- met in het begin ook nog haar tentoonstellingspaviljoen De Joon, dat overigens rond 2003 in gebruik genomen werd als studio voor Omroep Vlaardingen).

De externe afspraken en contacten, en de organisatie van de cyclus 'Ken-uw-Stad' heeft Arie nog steeds onder zijn hoede, waarbij hij voor de daadwerkelijke begeleiding van te gidsen groepen en het begeleiden van de deelnemers aan de Ken-uw-Stad-cycli kan rekenen op de inzet van alle leden van het ServiceTeam. (situatie t/m 2014 - daarna (als pensionado ?n door ziekte) langzamerhand een aantal taken aan het overdragen). (zie ook de links op de vorige pagina).