home


Historische Vereniging Vlaardingen (HVV)

Het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen bestaat uit de volgende leden (met hun bijbehorende taken resp. bezigheden) (gegevens 1 jan.2016):
Wout den Breems (voorzitter - verkoop publicaties), Anneke Maat (secretaris), Kees Maarleveld (penningmeester), Han van Elk (Jaarboek, ledenactiviteiten), Ernst Lohmann, Arie Ouwendijk (Ledenactiviteiten), Arnold Andriessen, Eric van Rongen (Tijd-Schrift, 3-mnd. mededelingenblad) en Tineke van der Hoek (notuliste).
Binnen het bestuur hebben Arie Ouwendijk en Han van Elk, de taak om de ledenactiviteiten (lezingen, excursies) te organiseren en te co÷rdineren. Zij maken daarbij gebruik van de 'denk-tank'-commissie 'Ledenactiviteiten', waarin Arie en Han resp. voorzitter en secretaris zijn, en die verder bestaat uit Arie Stolk, Tineke van der Hoek en Max Thurmer. De leden van de deze werkgroep houden zich altijd van harte aanbevolen voor uw programma-suggesties!
Zie voor nadere programma-informatie ook de website van de Historische Vereniging.

Lezingen en excursies   - met de HVV 'de winter door'
Lid worden   kan altijd, en ondersteunt het 'goede doel'