home


STV-agenda

Het ServiceTeam VVV Vlaardingen bestaat uit oud-deelnemers aan zowel de Cursussen Ken uw Stad I ?n II. Het eerste 'optreden naar buiten' was met een aantal rondwandelingen tijdens de Open Monumentendag in 1991 in Vlaardinger-Ambacht, waar - behalve een wandeling over de begraafplaats Emous (??n van de fraaisten van de Randstad) - ook een aantal bezienswaardige gebouwen en plekken werden bezocht, en een dia-serie over oud-Vlaardingen werd vertoond.

Daarna zijn de activiteiten van het ServiceTeam zo uitgebreid, dat we hiervoor graag verwijzen naar de andere pagina's op deze website.

Voor de 'publieks'-activiteiten zoals stadswandelingen, beklimmen van de toren, enz. verwijzen wij u naar het desbetreffende hoofdje, ??n pagina terug, en naar de agenda van activiteiten, welke te vinden is onder http://agenda.vlaardingen.net .

Als vaste data in het STV-jaar (en speciaal voor de leden van het STV) zijn te noemen:

1e maandag van januari:
bijeenkomst van het hele team, in het 'clublokaal', met bespreking van de activiteiten voor het komende jaar. (op de 2e maandag van januari begint de nieuwe 'Ken-uw-Stad-II'-cyclus).

maandag na de eerste zaterdag van september:
bijeenkomst van het hele team, in het 'clublokaal', met tussentijdse evaluatie en voorbespreking van de Open Monumentendag-activiteiten. (op de maandag daarna begint de nieuwe 'Ken-uw-Stad-I'-cyclus).

2e zaterdag van september:
het (nagenoeg) complete STV zet zich in bij de bemensing van de verschillende activiteiten ter gelegenheid van deze Open Monumentendag.