home


Lezingen en excursies

Per jaar worden in de maanden oktober - november - januari - februari - maart (met Alg.Ledenvergadering) en april een zestal lezingen georganiseerd, telkens op (in principe) de eerste dinsdag na de 20e van genoemde maanden.

Ook het 'digitale tijdperk' heeft thans haar intrede gemaakt in de Historische Vereniging Vlaardingen: dankzij bijdragen van het EBB-fonds, de 'vrijwilliger-van-het-jaar'-pot en het 'Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.' kwamen we in het najaar van 2003 in het bezit van een 'beamer' met bijbehorende 'rand-apparatuur', zodat we -behalve films, dia's en overheadprojectie- ook electronische beelden (video, digitale foto's en digitale reproducties en -presentaties) op een groot scherm kunnen laten zien!
De lezingenavonden worden afwisselend op verschillende locaties georganiseerd - meestal in senioren-woonlocaties opdat ook zij de avonden (lid of geen lid) gemakkelijk kunnen bezoeken. De entree voor de avonden is i.p. altijd gratis.

Daarnaast is er in juni (meestal op de 4e, of als uitwijk de 3e zaterdag) een dagtocht per touringcar, waarbij één of meerdere historisch belangwekkende plekken in Nederland bezocht worden. Tussen de middag is er dan een gezamenlijke lunch op een leuke locatie. De kosten van zo'n dagtocht bedragen voor leden € 45,-- (2016).

Meer info: zie de website van de Historische Vereniging Vlaardingen.