home


Maandelijks programma-schema

De onderwerpen die de uitzending vullen, zijn zeer divers. Behalve natuurlijk verschillende historische activiteiten in Vlaardingen worden ook een serie korte "historische schetsen" over typisch Vlaardingse bedrijven aan de hand van (oude) asbakken uitgezonden.
En interviews met oude Vlaardingers.
Maar ook komen oude bekende Vlaardingers aan bod aan de hand van naar hen genoemde straten, of door hun grafzerk in de Grote Kerk of op de begraafplaats Emaus (trouwens ??n van de mooiste van de Rijnmond). En zo zullen (behalve "sec" de agenda) de vele actuele data in het programma nader worden uitgediept.

Het programma is opgedeeld in een 4-wekelijks stramien. Een aantal onderwerpen vult de 1e zaterdag van de maand, andere onderwerpen keren op de 2e zaterdag steeds terug, enz. Zo blijft er een maandelijkse variatie die het programma zo prettig en afwisselend maakt!
Elke week komt ??n van de Vlaardingse musea aan bod. Ook is er een algemeen programma over bij voorbeeld historische voorvallen, archeologische wetenswaardigheden, de Vlaardingse taal enz. Daarnaast vertelt elke week een andere oude Vlaardinger over zijn eigen belevenissen, al dan niet in Vlaardingen, op de vissersvloot of in verre landen.
Tussen alle programma-items, die niet veel langer duren dan vijf tot zeven minuten per onderwerp, worden telkens bekende muziekjes uit vroeger tijd gedraaid. Daardoor houdt het programma steeds de aandacht vast en wordt het niet eentonig.
Tot slot van elke uitzending brengen we de cultuur-historische agenda voor de komende week, zodat u geen lezing, tentoonstelling of andere activiteit behoeft te missen!

Eenmaal per kwartaal, op de vijfde zondag van de maand, wijkt het maandelijkse stramien iets af: dan is er veelal een "thema-uitzending", waarin een Vlaardings monument van een aantal kanten belicht wordt: bouwhistorie - gebruik in 't verleden en heden - bijzondere wetenswaardigheden - bouwkundige toestand enz. Zo kwam in november 1999 (toen er -vanaf de start- nog op dinsdag werd uitgezonden) het oude Vlaardingse stadhuis aan bod, en eind februari 2000 was de Grote Kerk met Kerktoren aan de beurt. Na het verhuizen van het programma naar de zondag, stond eind april 2000 de Visbank op het programma. Eind juli en oktober 2000 stonden b.v. nog het Raadhuisje van Ambacht, de molen Aeolus aan de Kortedijk en ook aan het Rederhuis aan de Westhavenkade is al aandacht besteed: stuk voor stuk panden die op de landelijke Monumentenlijst staan vermeld.

Ook worden op de 5e zaterdagen nog wel eens muziekprogramma's gemaakt, welke op luchtige wijze aan elkaar worden gepraat.

Kortom: vele oudere Vlaardingers zullen kunnen genieten van zaken, die "in hun jeugd" een belangrijke rol speelden - zeg maar globaal de veertiger tot tachtiger jaren, en in "Oud Vlaardingen" kunnen zij bovendien nog eens genieten van een keur aan muziek uit diezelfde jaren. En de "jongere" Vlaardingers krijgen een aardige kijk op het Vlaardingen van hun ouders, met als thema: "geen toekomst zonder verleden".