home


Organisatie Vlaardingse Ondernemers (OVO/DPV) en OndernemersFonds Vlaardingen

Van 1985 tot 2007 was ik als secretaris zeer actief voor deze organisatie, die zich inzet voor de belangen van de in de Vlaardingse (meestal woon-)wijken gevestigde ondernemers in het Midden- & Kleinbedrijf (zich onderscheidend van de Industriele Kring Vlaardingen -IKV- die zich vooral richt op bedrijven in de industriegebieden). Medio 2007 is de OVO samengegaan met de IKV om verder te gaan als 'Ondernemend Vlaardingen', wegens het dreigende gebrek aan draagvlak. De OVO-leden werden -zover gewenst- overgeheveld naar de nieuwe organisatie IKV - Ondernemend Vlaardingen.
Ik nam OVO-achtergronden en ervaring mee naar verschillende IKV- en gemeentelijke werkgroepen, zoals de redactie IKV-Nieuws, belangencommissie MKB en het Platform Binnenstad / werkgroep Winkelaanbod en Promotie van de Gemeente Vlaardingen.
Toch bleek al snel, dat (zoals een beetje werd verwacht) de 'culturen' van de leden van de beide organisaties niet geheel op elkaar aansloten, zodat IKV-OV in 2011 aangaf dat voor de detailhandel toch eigenlijk een aparte organisatie zinvoller zou zijn. Toen is (opnieuw) opgericht een 'DetailhandelsPlatform Vlaardingen', dat alle Winkelcentra en individuele retail-ondernemers in Vlaardingen bundelt en namens hen overleg voert met o.a. Gemeente Vlaardingen, zoals over de zondag-openstelling en het Ondernemersfonds.
In 2012 trad ik wederom toe als secretaris van het DPV-bestuur.
Vanuit die achtergrond heb ik tevens zitting in het Dagelijks Bestuur van het OndernemersFonds Vlaardingen, dat jaarlijks onder de ondernemers (bedrijven en winkels) in de Vlaardingse winkelcentra en op de industrieterreinen een bedrag van plm. half miljoen mag verdelen, wat eerder door de gemeente werd 'opgehaald' als een opgeld op de Onroerend Zaakbelasting. Daarmee worden 'verlanglijstjes' mogelijk gemaakt, en is in Vlaardingen de problematiek van de 'free-riders' (bedrijven die meeliften op de organisatie van actieve ondernemers, zonder zelf enige bijdragen daartoe te leveren) nu voorbij is. Daarnaast bevordert het de onderlinge verbondenheid van ondernemers, die nu per gebied gezamenlijk een verlanglijstje kunnen gaan realiseren.

Vanuit het DetailhandelsPlatform heb ik daarnaast nog zitting in het MobiliteitsPlatform Vlaardingen (waar in 2017 / 2018 op een aantal plekken de stad behoorlijk 'op z'n kop' gaat), en ben ik ook (als afgevaardigde voor de ondernemers) lid van de Gemeentelijke Schouwcommissie, die de toestemming verleent aan daarvoor in aanmerking komende 'historisch verantwoorde schepen' om aan te leggen aan de historische steiger langs de Westhavenkade.